Digitaliseringens genomslag mattas inte av, den fortsätter att öka. De digitala krafterna ritar om företag, organisationer och samhället. Behovet av att ställa om till digitalt är stort, men uppenbart svårt. Många organisationer upplever utmaningar i den digitala omställningen. Områden som upplevs svårast att hantera faller oftast inom kategorin ”mjuka” parametrar, inte inom de tekniska utmaningarna som man skulle kunna tro. Ungefär hälften av alla organisationer är mitt i en stor organisationsförändring där nya affärsmodeller behöver skapas pga ändrade kundbeteenden.

För att lyckas med en förändringsstrategi är viktigt att förstå att förändring handlar om människor, kultur och ledarskap. För att lyckas med förändringsarbetet behöver du få dina medarbetare att acceptera vikten av förändring.

Läs mer:
Att leda organisationer i förändring

Written by

Team Sparta